Derfor skal du undgåe skatte og momssvig

Skattesvig er en alvorlig forbrydelse, der kan have betydelige konsekvenser for den person, der dømmes for lovovertrædelsen. I USA defineres skattesvig som enhver ulovlig aktivitet i forbindelse med indgivelse af en selvangivelse eller betaling af skat. Dette omfatter aktiviteter som f.eks. forsætlig underrapportering af indkomst, påberåbelse af falske fradrag eller helt undladelse af at indsende en selvangivelse. Skattesvig kan straffes med bøder, fængselsstraf eller begge dele. Desuden kan IRS pålægge yderligere sanktioner, f.eks. konfiskation af aktiver eller tilbagekaldelse af skattefritagelsesstatus. En dom for skattesvig kan også føre til vanskeligheder med at opnå beskæftigelse, erhvervslicenser og lån. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de potentielle konsekvenser af at begå skattesvig, før man foretager nogen handling, der kan føre til, at der rejses tiltale mod en.

Momssvindel er en form for skatteunddragelse, der opstår, når virksomheder undlader at betale det korrekte momsbeløb på deres salg. Det kan ske ved bevidst at underrapportere salg, overdrive udgifter eller kræve falske tilbagebetalinger.

Momssvindel koster den britiske regering milliarder af pund hvert år, og det anslås, at op til 10 % af alle momsindtægter går tabt på grund af svindel. Det betyder, at ærlige virksomheder og skatteydere betaler regningen for dem, der snyder systemet.

Der er en række måder, hvorpå virksomheder kan undgå at blive ofre for momssvindel, f.eks. ved at sikre, at der føres nøjagtige regnskaber, og at der kun anmeldes lovlige udgifter. Virksomhederne bør også være opmærksomme på tegn på momssvig, f.eks usædvanligt høje tilbagebetalinger, usædvanligt lave momsbetalinger eller uforklarlige ændringer i regnskabspraksis.

Du kan undgå ovenstående med en skatteret advokat.